Tidigare ordförande

Underrubrik

 

1894-1897 Grosshandlare Christoffer Carlander
1898 Bankdirektör Ch:s Bergström
1899-1901 Grosshandlare Ivar Waern
1902 Grosshandlare Justus Waller
1903-1905 Grosshandlare Ivar Waern
1906-1907 Grosshandlare Herman Hartvig
1908-1910 Grosshandlare Axel Carlander
1911-1912 Grosshandlare W:m Henriques
1913 Konsul Joh. E. Ekman
1914-1916 Bankdirektör Herman Mannheimer
1917-1918 Konsul Joh. E. Ekman
1919 Grosshandlare Erik Röing
1920 Konsul Th. Alpen
1921-1923 Grosshandlare W:m Henriques
1924 Direktör Ludvig Holming
1925-1927 Bankdirektör Gustaf Ekman
1928-1930 Assuransdirektör Axel Rinman
1931 Direktör Ragnar Hamberg
1932 Bankdirektör Åke Belfrag
1933-1934 Assuransdirektör Axel Rinman
1935-1937 Direktör P.O. Westerberg
1938-1939 Ingenjör Erik Mangs
1940 Direktör T.O. Söderberg
1941 Direktör Hans Herlitz
1942-1943 Bankdirektör Torsten Bengtsson
1944-1945 Generalkonsul Gunnar Carlsson
1946 Disponent Franz Hartman
1947-1949 Direktör Assar Gabrielsson
1950-1952 Direktör Folke Thulin
1953 Generalkonsul Nils Åhlund
1954-1955 Direktör Sixten Carle
1956-1957 Bankdirektör Harald Magnusson
1958 Bankdirektör Carl R. Blomstedt
1959-1960 Bankdirektör Sven Raab
1961-1962 Konsul C.A. Fallenius
1963 Direktör Sven Häggqvist
1964-1965 Direktör Sverker Ljunggren
1966 Bankdirektör Ernst de Maré
1967-1968 Grosshandlare Arne Lundberg
1969 Direktör Bengt Skånsberg
1970 Direktör Sigurd Ljungcrantz
1971 Direktör Folke Lindskog
1972-1973 Direktör Gunnar Dahlsten
1974 Direktör Bengt Karlson
1975 Bankdirektör Alf Åkerman
1976 Direktör Lennar Johansson
1977 Generalkonsult C.W. Kjellberg
1978 Direktör Pehr G. Gyllenhammar
1979 Assuransdirektör Niklas Kihlblom
1980 Direktör Jonas Forssman
1981 Bankdirektör Björn Rosén
1982 Direktör Rolf Olténg
1983 Direktör Bengt Kihlberg
1984 Bankdirektör Lars O. Ericson
1985 Direktör Håkan Frisinger
1986 Direktör Rune Persson
1987 Direktör Bo C.E. Ramfors
1988 Direktör Tore Daun
1989 Direktör Mauritz Sahlin
1990 Direktör Gunnar L. Johansson
1991 Direktör Martin Lundberg
1992 Direktör Dan Sten Olsson
1993-1994 Direktör Jack Forsgren
1995 Bankdirektör Lennart Spetz
1996 Direktör Anders Vedin
1997 Direktör Sören Gyll
1998 Direktör Roger Holtback
1999 Direktör Peter Augustsson
2000-2001 Direktör Leif Johansson
2002 Direktör Sune Carlsson
2003 Direktör M Johan Widerberg
2004 Direktör Carl Bennet
2005 Direktör Marianne Brismar
2006 VD Lars Idermark
2007 Direktör Gunilla Almgren
2008 Direktör Finn Johnsson
2009 Direktör Gunilla Almgren
2010 Universitetsrektor Pam Fredman
2011 Direktör Eva Halvarsson
2012 Direktör Sara Wallin

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Direktör Magnus Kårestedt
VD och koncernchef Carin Kindbom
Koncernchef Olof Persson
Flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren
VD Carl-Johan Hagman
Regionbankschef Katarina Ljungqvist