Välkommen med din ansökan till Börssällskapet

På denna sida finner Du ansökningshandling till Börssällskapet. Ansökan ska fyllas i för att därefter skrivas under och rekommenderas av person som redan är medlem i Börssällskapet. Därefter återsänds handlingen till Börssällskapet. 

Ansökningsblankett