Some description

 

 

 

Nästa möte

Tisdag den 4 oktober 2016 kl: 18:00
Talare: Paneldebatt: ”Det nya Göteborg” – Skandinaviens mest expansiva region, hur ska Västsverige och Göteborg vara en attraktiv region och stad i ytterligare 100 år?
Plats: Elite Park Avenue Hotel